امروز

یکشنبه, ۶ مهر , ۱۳۹۹

  ساعت

۱۰:۱۷ قبل از ظهر

مرامنامه:

  1. از لحاظ سیاسی: حفظ استقلال کامل کشور و پشتیبانی از اصول دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر و جمهوریت
  2. از لحاظ اقتصادی: استقرار عدالت اجتماعی و کوشش در بهبود وضع مادی ملت از راه توجه به کشاورزی، صنعت و بهره برداری از جمیع منابع انسانی و مادی کشور
  3. از لحاظ اجتماعی: تهذیب اخلاق و تعمیم فرهنگ و تامین بهداشت عمومی
  1. از لحاظ سیاسی: حفظ استقلال کامل کشور و پشتیبانی از اصول دموکراسی

الف) سیاست خارجی: ما اعتقاد داریم که سیاست دول خارجی عموما و دول هم جوار و متعاهد خصوصاّ، باید براساس حسن تفاهم و همکاری و صمیمیت و شرافت استوار باشد.

سیاست ما، سیاستی روشن و استوار است و در مقابل، انتظار جدی داریم که سایر دول نسبت به ما صریح و صدیق باشند و استقلال کامل و تمامیت ارضی کشور ما را شرافتمندانه محترم بشمارند.

ب) سیاست داخلی: بهترین طرز حکومت، حکومتی است که براساس دموکراسی و رای اجتماع در اداره ی کشور حاکم باشد. حکومت فردی، موجب ظلم و مانع رشد جامعه و در نتیجه سبب انحطاط کشور است.

۲. از لحاظ اقتصادی) استقرار عدالت اجتماعی و کوشش در بهبود وضع مادی ملت از راه توجه به کشاورزی، صنعت و بهره برداری از جمیع منابع انسانی و مادی کشور

توزیع ثروت و تقسیم درآمد در ایران به طرز عادلانه نیست. برای اصلاح این وضع باید:

الف) سهمی که برای کار نسبت به سرمایه فعلاّ معمول و رایج است، ترقی داد تا بدین ترتیب از استثمار جلوگیری شود و آنچه حقاّ و منطقاّ به کارگر و زارع تعلق دارد، به آنها داده شود.

ب) با تجدید نظر در قوانین کنونی و وضع قوانین جدید، برای توزیع عادلانه ثروت اقدام مفید و موثری به عمل آورد.

ج) در افزایش قدرت تولید مملکت، سعی وافی مبذول داشت و فلاحت ( و مقدمات آن، یعنی سد سازی و آبیاری)، صناعت و بازرگانی را طبق برنامه صحیح توسعه داد.

۳.  از لحاظ اجتماعی) تهذیب اخلاق، تعمیم فرهنگ و تامین بهداشت عمومی. به عقیده ی ما جامعه ای می تواند حکومت کند که صالح، عالم و سالم، باشد. بنابر این تهذیب اخلاق و تعمیم فرهنگ و تامین بهداشت عمومی را از لوازم اولیه ترقی جامعه می دانیم.

الف) تهذیب اخلاق: مادامی که فساد بر کشور حکم­فرماست و تا زمانی که مبانی اخلاق عمومی متزلزل است، هر اقدامی بی­نتیجه و هر تشکیلاتی، از روز اول محکوم به زوال است. ما نه تنها دزدی و خیانت را فساد می­دانیم، بلکه خودستائی، خمودگی، سستی و بی­علاقه­گی به امور اجتماعی و مخصوصاّ چشم پوشی از معایب و تحمل ظلم را در زمره مفاسد اصلی جامعه می­شماریم و به تمام وسایل و طرق، با آن ها مبارزه خواهیم کرد.

ب) تعمیم فرهنگ: در فرهنگ فعلی ما از تربیت صحیح، اثری دیده نمی شود و تعلیم، ناقص است. ما معتقدیم که باید به تهذیب و تربیت اخلاقی، توجه کامل داشت و هم­چنین  برنامه تعلیمات را، طبق احتیاجات زمان و مقتضیات کشور اصلاح کرد.

ج) تامین اجتماعی، دسترسی همگانی به بهداشت و درمان و حفظ محیط زیست، لازم و واجب است.

اساسنامه حزب ایران

ماده ۱) نام: حزب ایران

ماده۲) محل: دفتر مرکزی حزب:  تهران خیابان انقلاب، خیابان فلسطین . ساختمان مهر، پلاک ،۳۱۲ طبقه سوم، واحد ۶

ماده۳) تعریف: حزب ایران، تشکیلاتی است سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، معتقد و ملتزم به احکام اسلامی و قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جهت تحقق بخشیدن به  توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، آبادانی ایران و رفاه اجتماعی و تامین آینده بهتر برای هر فرد و جامعه ایرانی در چارچوب اهداف و منافع ملی تشکیل می‌شود.


ماده۴) ارکان حزب:
ارکان حزب عبارتند از: الف) عضو ب) حوزه ج) شورای ناحیه د) شورای منطقه (شورای شهر) هـ) شورای شهرستان و) شورای استان ز) شورای مرکزی ح) دبیر کل ط) مجمع عمومی (کنگره) ی) هیئت اجرایی ک) دبیر اجرایی ل) کمیته انضباطی م) هیئت موسس

ماده۵) شرایط عضویت:
هر  ایرانی که مرامنامه، خط مشی و اساسنامه  را بپذیرد و عضو حزب دیگری نباشد می‌تواند با رعایت ماده۷ قانون احزاب به عضویت حزب درآید.

ماده۶) وظایف عضو:
الف) تلاش برای پیشبرد اهداف و برنامه ‌های حزب در چارچوب اساسنامه و تصمیمات ارکان حزب.
ب) شرکت منظم و فعال در جلسات حزبی، اجرای مصوبات حزب و پذیرفتن مسوولیت‌های لازم.
ج) کوشش در راه گسترش حزب از طریق جذب اعضاء جدید و طرفداران 

 د) مشارکت در تامین هزینه‌های حزب از طریق پرداخت حق عضویت و کمک‌های فوق‌العاده.

ماده۷) حوزه:
کوچکترین واحد تشکیلاتی حزب «حوزه» است که هرگاه تعداد اعضای حزب در یک محل به ۵ نفر رسید، تشکیل می‌شود.

ماده۸) وظایف حوزه:
الف) تقویت بینش سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ارتقاء معنوی اعضاء.
ب) اجرای تصمیمات حزب و تلاش برای تحقق اهداف حزب.
ج) بررسی و تحلیل مسائل جاری و تهیه پیشنهادهای مناسب.
د) برنامه‌ریزی برای جذب اعضاء جدید و طرفداران.

ماده۹)
حوزه در نخستین جلسه رسمی خود یک نفر از اعضای با تجربه را به عنوان مسوول و یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌کند، صلاحیت مسوول باید مورد تایید رده تشکیلاتی بالاتر قرار گیرد. در غیر اینصورت انتخاب مجدد به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۰)
مسوول حوزه، تصمیمات مرکزیت حزب و رده‌های بالاتر از حوزه را به اطلاع اعضاء رسانده و نظرات و پیشنهادات آنها را به اطلاع مافوق می‌رساند.

ماده ۱۱) شورای ناحیه، منطقه، شورای شهر، شهرستان و استان:
با افزایش تعداد حوزه‌ها، شورای ناحیه و از تجمع مسوولین نواحی شورای مناطق (در شهرهای کوچک شورای شهر) و از تجمیع نمایندگان مناطق شورای شهرستان و از تجمیع نمایندگان شهرستان‌ها شورای استان تشکیل خواهد شد.
تبصره – نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء شوراها و وظایف آنها بر مبنای آیین‌نامه مصوب شورای مرکزی خواهد بود.

ماده ۱۲)
مسوولین شوراها از بین اعضاء شوراهای مربوطه انتخاب می‌شوند ولی صلاحیت آنها باید به تایید رده تشکیلات مافوق برسد.

ماده ۱۳) هیئت موسس
هیئت موسس مرکب از ۱۵  نفر که حزب را بنیانگذاری نموده و نسبت به تشکیل شورای مرکزی، تدوین اساسنامه، مرامنامه، خط مشی و نمودار سازمانی اقدام می‌نمایند.

ماده ۱۴)
هیئت موسس موظف است حداکثر دو سال پس از تشکیل و ثبت اساسنامه حزب، کنگره (مجمع عمومی) را برگزار نماید تا اعضاء شورای مرکزی از سوی کنگره انتخاب، و اساسنامه، مرامنامه، خطی مشی و آیین‌نامه‌های مربوط را به تصویب برساند.

ماده ۱۵) هیئت اجرایی
مسوولیت امور اجرایی حزب به عهده هیئت اجرایی به ریاست دبیر اجرایی می‌باشد. هیئت اجرایی مسول سازماندهی و اجرای مصوبات کنگره، شورای مرکزی، کمیته انضباطی و اداره امور اجرایی حزب است.

ماده ۱۶)
حداقل نیمی از اعضاء هیئت اجرایی از میان اعضاء شورای مرکزی خواهند بود. اعضاء هیئت اجرایی به پیشنهاد دبیرکل و با تصویب اکثریت مطلق شورای مرکزی انتخاب خواهند شد.

ماده۱۷)
مسوولیت هر یک از واحدهای اجرایی حزب با یکی از اعضاء هیئت اجرایی است که به پیشنهاد دبیر اجرایی، موافقت دبیر کل و تصویب شورای مرکزی به این سمت منصوب می‌شوند.

ماده۱۸)
تعداد و نوع واحدهایی که مسوولین آن عضو هیئت اجرایی خواهند بود و حدود وظایف و اختیارات دبیر اجرایی و واحدهای اجرایی مزبور، نحوه تشکیل جلسات و اعتبار مصوبات و هرگونه تغییر در آنها باید پس از موافقت دبیر کل به تصویب اکثریت مطلق شورای مرکزی برسد.

ماده۱۹)
اعضاء هیئت اجرایی نسبت به کلیه مصوبات آن هیئت، در برابر شورای مرکزی مسئولیت مشترک دارند.

ماده۲۰)
در موارد اضطراری‌ هیئت اجرایی می‌تواند بر طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد اقداماتی را تصویب و با تایید دبیر اجرایی اجراء نماید. ولی موظف است مصوبات مزبور را در اولین جلسه شورای مرکزی مطرح کند تا شورا نسبت به استمرار اجرای آن اتخاذ تصمیم نماید.

ماده ۲۱) شورای مرکزی
شورای مرکزی مسئولیت رهبری، برنامه‌ریزی، نظارت بر امور حزب و تفسیر مواد مرامنامه و اساسنامه حزب را بر عهده دارد و در کلیه امور مربوط به حزب و فعالیت‌های حزبی مستقیما در برابر کنگره مسئول است.

ماده۲۲)
تعداد اعضاء شورای مرکزی ۱۱ نفر می‌باشد که ۱۰ نفر آن عضو اصلی و یک نفر دبیرکل و ریاست شورا که به وسیله کنگره و از میان اعضای داوطلب حزب و با رای مخفی و اکثریت نسبی به مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند.

تبصره: شورای مرکزی می تواند از بین اعضاء یا از بین شخصیت های غیر عضو متخصص و صاحب نظر اشخاصی را به عنوان مهمان و مشاور دعوت نماید. عضو میهمان بدون حق رای و اعتصاب در نصاب اکثریت در مذاکرات شرکت خواهد داشت.

ماده۲۳)
تعداد اعضاء علی البدل شورای مرکزی ۴ نفر می‌باشد که از طریق کنگره و به ترتیب اکثریت آراء پس از ۱۱ نفر اصلی انتخاب می‌شوند.

ماده۲۴)
چگونگی اداره جلسات شورای مرکزی و اعتبار مصوبات آن طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورا تهیه و تصویب خواهد شد.

ماده ۲۵)
شورای مرکزی پس از تهیه و تصویب آیین‌نامه مزبور در نخستین جلسه از میان اعضاء دبیر کل حزب را انتخاب خواهد کرد. دبیر کل حزب، ریاست شورای مرکزی را نیز به عهده خواهد داشت.

ماده ۲۶)
مسئولیت اداره امور شورای مرکزی به عهده دبیرکل و در غیابت وی به عهده دبیر اجرایی خواهد بود.

ماده۲۷)
دبیر کل، معاونین خود را از میان اعضاء شورای مرکزی و یا اعضاء برجسته حزب انتخاب و پس از تایید شورای مرکزی منصوب می‌کند.

ماده ۲۸)
شورای مرکزی حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه خواهد داد. دبیر کل می‌تواند برحسب ضرورت جلسه فوق‌العاده شورا را تشکیل دهد.

ماده ۲۹) دبیر کل حزب:
دبیر کل حزب عالی‌ترین مقام اجرایی حزب است و مسوولیت اداره امور حزب، تهیه دستور جلسات شورای مرکزی، نظارت بر اجرای دقیق و کامل مصوبات کنگره و شورای مرکزی را بر عهده داشته و مسئولیت امور نمایندگان پارلمانی حزب، دفتر سیاسی، برنامه و بودجه، کمیته انضباطی و واحدهای مطالعات وسازماندهی و تشکیلات را به عهده خواهد داشت.

ماده۳۰)
دبیر اجرایی زیرنظر دبیرکل حزب مسئولیت واحدهای اجرایی را به عهده خواهد داشت.

ماده۳۱) کمیته انضباطی
به منظور دفاع از حقوق اعضاء حزب و رسیدگی به اتهامات و تخلفات اعضاء و مسئولین حزبی و حل اختلافات درون حزبی، کمیته انضباطی تشکیل می‌شود.

ماده۳۲)
آیین نامه وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب اعضای کمیته انضباطی به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید.

ماده۳۳)
در صورت عدم اجرای وظایف حزبی و یا تخلف از مرامنامه، اساسنامه و مقررات حزب بر اساس رای کمیته انضباطی، مجازات‌های حزبی در مورد اعضاء اعمال می‌شود. کمیته انضباطی تنها مرجع سلب عضویت افراد در حزب می‌باشد.

ماده۳۴) کنگره یا مجمع عمومی
کنگره عالیترین مرجع سیاستگزاری و تصمیم‌گیری حزب است. انتخاب اعضاء و نحوه اداره جلسات کنگره و اعتبار مصوبات آن بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی، به تایید کنگره خواهد رسید.

ماده۳۵)
کنگره هر دو سال یکبار تشکیل می‌شود و در صورت ضرورت به پیشنهاد اکثریت مطلق اعضاء و یا تصویب شورای مرکزی جلسه فوق‌العاده کنگره تشکیل خواهد شد.

ماده۳۶)
جلسات کنگره در تهران تشکیل می‌شود مگر شورای مرکزی محل دیگری را تعیین نماید.

ماده۳۷) وظایف کنگره:
وظایف کنگره عبارتند از:
الف) تصویب مرامنامه، اساسنامه و تعیین خط مشیء حزب و آیین‌نامه‌های مربوط به تشکیل جلسات کنگره و هرگونه اصلاح و یا تغییر آن.
ب) انتخاب اعضاء شورای مرکزی
ج) استماع گزارش عملکرد شورای مرکزی و هیئت اجرایی و تصویب سیاست‌های اجرایی.
د) بررسی و تصویب عملکرد و فعالیت‌های دو ساله حزب.
هـ) بررسی مواضع و ارائه دیدگاه‌های جدید به شورای مرکزی.

ماده ۳۸)
جلسات با حضور نیمی از اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با اکثریت مطلق آراء حاضران معتبر خواهد بود.

ماده۳۹)
منابع مالی از محل حق عضویت اعضاء و اعطای هدایاء از افراد حقیقی و حقوقی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و کمک‌های مردمی تامین می‌گردد.


ماده ۴۰)
درآمد و هزینه‌های حزب در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن تا پایان هر سال جهت بررسی به کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب ارائه می‌شود.

ماده ۴۱)
هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و اعضای شورای مرکزی باید به کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب اعلام گردد.

ماده ۴۲) نحوه انحلال
در صورتیکه اکثریت مطلق شورای مرکزی و یا (یک سوم) کل اعضاء حزب به طور کتبی تقاضای انحلال حزب را بنمایند این موضوع در مجمع عمومی فوق‌العاده به رای گزارده خواهد شد و در صورتیکه بیش از (دو سوم) اعضاء حاضر رای به انحلال بدهند حزب منحل خواهد شد.

ماده ۴۳)
در صورت انحلال حزب، مجمع عمومی فوق‌العاده، هیئت تصفیه‌ای مرکب از ۵ نفر از اعضای شورای مرکزی انتخاب خواهد کرد و این هیئت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات و تهیه گزارش تصفیه، با نظر شورای مرکزی نسبت به واگذاری اموال و املاک به یکی از مراکز آموزشی یا پژوهشی و یا موسسات خیریه عام‌المنفعه اقدام نماید.

ماده ۴۴)
این اساسنامه در ۴۴ ماده و دو تبصره در تاریخ ۵/۲/۱۳۹۸ به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد