امروز

سه شنبه, ۱۱ آذر , ۱۳۹۹

  ساعت

۱۵:۰۵ بعد از ظهر

مرامنامه حزب ایران

  1. از لحاظ سیاسی: حفظ استقلال کامل کشور و پشتیبانی از اصول دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر و جمهوریت
  2. از لحاظ اقتصادی: استقرار عدالت اجتماعی و کوشش در بهبود وضع مادی ملت از راه توجه به کشاورزی، صنعت و بهره برداری از جمیع منابع انسانی و مادی کشور
  3. از لحاظ اجتماعی: تهذیب اخلاق و تعمیم فرهنگ و تامین بهداشت عمومی
  1. از لحاظ سیاسی: حفظ استقلال کامل کشور و پشتیبانی از اصول دموکراسی

الف) سیاست خارجی: ما اعتقاد داریم که سیاست دول خارجی عموما و دول هم جوار و متعاهد خصوصاّ، باید براساس حسن تفاهم و همکاری و صمیمیت و شرافت استوار باشد.

سیاست ما، سیاستی روشن و استوار است و در مقابل، انتظار جدی داریم که سایر دول نسبت به ما صریح و صدیق باشند و استقلال کامل و تمامیت ارضی کشور ما را شرافتمندانه محترم بشمارند.

ب) سیاست داخلی: بهترین طرز حکومت، حکومتی است که براساس دموکراسی و رای اجتماع در اداره ی کشور حاکم باشد. حکومت فردی، موجب ظلم و مانع رشد جامعه و در نتیجه سبب انحطاط کشور است.

۲. از لحاظ اقتصادی) استقرار عدالت اجتماعی و کوشش در بهبود وضع مادی ملت از راه توجه به کشاورزی، صنعت و بهره برداری از جمیع منابع انسانی و مادی کشور

توزیع ثروت و تقسیم درآمد در ایران به طرز عادلانه نیست. برای اصلاح این وضع باید:

الف) سهمی که برای کار نسبت به سرمایه فعلاّ معمول و رایج است، ترقی داد تا بدین ترتیب از استثمار جلوگیری شود و آنچه حقاّ و منطقاّ به کارگر و زارع تعلق دارد، به آنها داده شود.

ب) با تجدید نظر در قوانین کنونی و وضع قوانین جدید، برای توزیع عادلانه ثروت اقدام مفید و موثری به عمل آورد.

ج) در افزایش قدرت تولید مملکت، سعی وافی مبذول داشت و فلاحت ( و مقدمات آن، یعنی سد سازی و آبیاری)، صناعت و بازرگانی را طبق برنامه صحیح توسعه داد.

۳.  از لحاظ اجتماعی) تهذیب اخلاق، تعمیم فرهنگ و تامین بهداشت عمومی. به عقیده ی ما جامعه ای می تواند حکومت کند که صالح، عالم و سالم، باشد. بنابر این تهذیب اخلاق و تعمیم فرهنگ و تامین بهداشت عمومی را از لوازم اولیه ترقی جامعه می دانیم.

الف) تهذیب اخلاق: مادامی که فساد بر کشور حکم­فرماست و تا زمانی که مبانی اخلاق عمومی متزلزل است، هر اقدامی بی­نتیجه و هر تشکیلاتی، از روز اول محکوم به زوال است. ما نه تنها دزدی و خیانت را فساد می­دانیم، بلکه خودستائی، خمودگی، سستی و بی­علاقه­گی به امور اجتماعی و مخصوصاّ چشم پوشی از معایب و تحمل ظلم را در زمره مفاسد اصلی جامعه می­شماریم و به تمام وسایل و طرق، با آن ها مبارزه خواهیم کرد.

ب) تعمیم فرهنگ: در فرهنگ فعلی ما از تربیت صحیح، اثری دیده نمی شود و تعلیم، ناقص است. ما معتقدیم که باید به تهذیب و تربیت اخلاقی، توجه کامل داشت و هم­چنین  برنامه تعلیمات را، طبق احتیاجات زمان و مقتضیات کشور اصلاح کرد.

ج) تامین اجتماعی، دسترسی همگانی به بهداشت و درمان و حفظ محیط زیست، لازم و واجب است.

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس